TOYMAKER'S JESSICA LANG  imp.Dania -hod.Marianne Hansen
maĥĉ tricolor
p³eĉ: suka/female
data urodzenia: 25.04.2003
nr rodowodu:


PRA -  wolna
PRA-Free-13.04.2008-Dr.hab.Ireneusz.Balicki
PL - wolna.  Badanie przeprowadzi³ Lek.wet.Arkadiusz Wħtroba-16.04.2008.

 
CHAMPION POLSKI
3xCWC
1xNAJLEPSZA DOROS£A SUKA W RASIE
1xBOB
1xCACIB


                                                           

_________________________________________________________________